Drop Down Menu
Drop Down Menu

 

Pályázati tájékoztató


VERSENYKÉPESSÉGÜNK NÖVELÉSE ADAPTÍV

TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN

 

Kedvezményezett: ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.

Projekt címe: Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
Támogatás összege: 12,84 millió forint

Támogatás intenzitása: 50%

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.07.08.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-02829

PROJEKT BEMUTATÁSA

Társaságunk fő tevékenysége veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítása, ipari szennyvíz tisztítása és kezelése. A veszélyes hulladékok ártalmatlanítása egy 20600tonna/év kapacitású, különböző égetési eljárásokat megvalósító hulladékégető üzemben történik. Magyarországon, illetve ismereteink szerint a környező térségben jelen pillanatban nincs olyan megnyugtató kezelési módszer, amely a jármű és vegyiparban használt katalizátor hulladékokat környezetbarát eljárással képes kezelni úgy, hogy közben értékteremtő módon további felhasználásra alkalmas alapanyagot juttat vissza a gazdaságba. Mi részben az ebben rejlő lehetőséget kívánjuk megragadni, illetve erre kifejleszteni egy ipari környezetbe ültethető technológiát. A tervezett technológia két, egymást követő fontos lépése az ártalmatlanítandó katalizátor hulladékok termikus kezelése, majd az ennek következtében kapott salakanyagnak a további kezelésre (nemesfémek és ritka földfémek, további értékesíthető fémek) való előkészítése. A most beszerzésre kerülő berendezés ez utóbbi problémára ad hatékony megoldást. Jelenleg a hőcserélő elemeket 72 óra üzemidő elteltével tisztítani szükséges, mivel a hőátadó felületeken lerakódott szennyezők az esetek túlnyomó többségében egységes/összefüggő szilárd felületet képeznek, ezért azok eltávolítása speciális kézi eszközökkel nagy erőbehatások útján valósítható meg. Ennek azonban vannak hátrányai. Egyrészről a kívánt felülettisztaság csak nehezen érhető el, másrészről könnyen a berendezés sérülésével, halmozott esetben annak meghibásodásával is járhat ez a manuális folyamat. Ezen túlmenően jelentős a tisztítási művelet munkaidőigénye és a beavatkozás gyakorisága, amelyek többletköltséget jelentenek. A vázolt problémakör feloldása érdekében jelen pályázat keretén belül egy HDP 142 típusú elektromos motorral hajtott HAMMELMAN magasnyomású berendezés, valamint a tisztításhoz szükséges kiegészítő eszközök beszerzésével korszerűsítjük a jelenlegi rendszerünket. A projekt keretén belül beszerzésre kerülő összetett berendezés képes a nagyobb tisztaság, illetve a közel állandó tisztasági fok elérésére, hiszen ez az új tisztítási technológia ebben a rendkívül magas nyomástartományban a szennyezőket jóval nagyobb megbízhatósággal és hatékonysággal képes leválasztani a fémfelületekről, mint ami kézi erővel elérhető. A nagyobb tisztasági fok elérése kedvezően hat a tisztítási műveletek gyakoriságára, hiszen az igénybe vett felületek elszennyeződésének mértéke csak később éri el a beavatkozási határállapotot. A kevesebb alkalommal végrehajtott tisztítási műveletek egyrészről megbízhatóbb és tervezhetőbb üzemeltetést tesznek lehetővé, másrészről az üzemeltetési költségek csökkenését, az ÉMK Kft. hatékonyabb működését és így jobb munkahelymegtartó képességét is eredményezi. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósul meg.

 

 

 

 

vissza a főoldalra